You are currently viewing Kamenorezački zanat – stari zanat u savremenom svetu

Kamenorezački zanat – stari zanat u savremenom svetu

Kamenorezački zanat datira još iz doba prvih ljudskih civilizacija. Mogućnosti obrade kamena i značaj kamena su prepoznali još naši davni, davni preci, i od tada je kamen nezamenljiv i dragocen materijal sa širokom primenom. Jedan je od najznačajnijih ljudskih delatnosti od nastanka ljudske civilizacije pa sve do danas. Naravno, tehnika obrade kamena se s vremenom znatno menjala i poboljšavala, ali je značaj kamena i čovekova nepresušna potreba za njegovom obradom i upotrebom opstala i opstajaće. Ova viševekovna delatnost se praktikuje širom sveta , a svoj naročiti procvat u Srbiji je dostigla u XVIII i VIX veku. U to vreme je kamenorezački zanat bio jedan od najisplativijih poslova, dobro se zarađivalo, kamenoresci su imali dosta posla, ali su naporno i radili. Stari način obrade kamena je bio spor, zahtevan i iscrpljujuć, i drastično se razlikovao od današnje obrade, o čemu će biti reči u daljem tekstu. U Srbiji je najveći rudnik mermera na planini Venčac, a granita u selu Bukovik, odnosno okolina Aranđelovca. Danas se mermer i granit, pored naših nalazišta, uvozi i iz raznih drugih zemalja. Kamenoresci koji su živi svedoci nekadašnje obrade koju su i sami praktikovali, tvrde da je kamenorezački zanat izuzetno težak posao, ali i da su ljudi koji neguju ovaj zanat motivisani tradicijom, porodičnim nasleđem i ljubavlju prema obradi kamena i stvaranju gotovo umetničkih dela. Proizvodi od kamena nastali kamenorezačkim umećem i veštinom su svojevrsne rukotvorine, dragocene koliko i kvalitetne. Iskusni kamenorezac je sposoban da napravi jedinstvene proizvode za enterijer i eksterijer, koji imaju funkcionalnu koliko i estetsku, dekorativnu vrednost. Osobine koje krase dobrog kamenoresca su, pre svega, preciznost, kreativnost, istrajnost i odgovornost. Tajne kamenorezačkog zanata se uglavnom prenose s kolena na koleno, gde starije generacije u porodici obučavaju i uče mlade, težeći tome da se porodični posao nastavi. Međutim, kako vreme prolazi, sve je manji broj mladih koji se opredeljuju za ovu delatnost koja ima dugu tradiciju, iako načini obrade i sam zanat postaju sve savremeniji i lakši od starog načina. Danas ovo zanimanje spada u izuzetno deficitarno, a paradoksalno je da je sve veća potražnja za ovim profilom zanimanja. Tehnološki razvoj je doneo promene u svim ljudskim delatnostima i oblastima rada, pa tako i u kamenorezačkom zanatu, nekada izuzetno fizički napornom, danas znatno manje. Savremeni trendovi u organizaciji rada sve više napreduju, a naročita pažnja se poklanja olakšavanju i poboljšavanju proizvodnog procesa. Ulaže se u opremu i tehnologiju obrade, koriste se najsavremenije mašine za obradu kamena, čitav proces proizvodnje se podiže na viši nivo, odnosno automatizuje.

Međutim, ipak se teži tome da se ne izgubi u potpunosti čar tradicionalne proizvodnje, već se iznalaze načini da kamenorezački zanat u modernom dobu bude spoj tradicionalnog načina rada sa savremenom tehnologijom, jer je ipak taj zanat zadržao i manuelnu komponentu, odnosno predstavlja spoj ručnog i mašinskog rada. Na proizvodnji su obučeni majstori koji su vrsni poznavaoci kamena, njegovih svojstava i prirode, ali isto tako obučeni za rad sa mašinama, koje olakšavaju čitav proces. Osim brojnih mogućnosti površinske obrade kamena, savremene tehnologije pružaju i širok spektar mogućnosti oblikovanja i dizajniranja kamena. Njegova široka primena i jedinstven izgled u kombinaciji sa majstorskim umećem i savremenim mašinama rezultiraju sve većom potražnjom za elementima enterijera i eksterijera upravo od ovog materijala. Oblikovne mogućnosti kamena privlače veliki broj klijenata koji žele ukrasiti dom ili poslovni prostor i učiniti njihov izgled jedinstvenim i sofisticiranim. Neki od alata koji se koriste za kamenorezačke radove su sledeći: krunar, čekić za cepanje kamena (macola), čekić za ravnanje, čekić za bosiranje kamena, čekić za ozrnavanje kamena (fino/grubo), rende, polirni prah. Zatim, male ručne mašine koje kamenorezac pri radu koristi: kompresor, pneumatski pištolj, pneumatska brusilica, električna brusilica, mala mašina sa kružnom testerom za kamen i keramiku, itd. Kamenorezačka oprema, odnosno zaštitna oprema, sadrži sledeće elemente: zaštitna odela, plastične šlemove, naočare, rukavice, maske sa filterom, štitnike za kolena, zaglušivače, prvu pomoć.

Ostavite odgovor