Kontakt

Anastasijević i sinovi d.o.o
Beograd - Novi Beograd
Surčinska 9R
Matični broj: 21183229
PIB: 109442738
Tekuci račun: 160-448166-95 Banca Intesa
Najaviti se pre dolaska zbog kolektivnih godisnjih odmora